Districtfinale 1e klas bandstoten 2018-2019  
1e klas 1e ronde 2e ronde 3e ronde Totaal  
Bnr Naam Moy T.m. Car Brt H.S Pnt Car Brt H.S Pnt Car Brt H.S Pnt Part Car Brt H.S Moy %car %moy Pnt E
109116 C. Elzenaar 2,61 65 63 30 12 0 65 25 10 2 65 25 9 2 3 193 80 12   2,413 98,97 92,43 4 1
107728 W. Jekel 2,06 54 54 30 5 2 51 24 8 0 54 23 9 2 3 159 77 9   2,065 98,15 100,24 4 2
109927 J. Middel 2,06 54 54 24 9 2 50 25 8 0 33 23 4 0 3 137 72 9   1,903 84,57 92,37 2 3
142549 F. Knol 2,16 57 26 24 6 0 57 24 7 2 47 25 10 0 3 130 73 10   1,781 76,02 82,45 2 4
 
Hr C. Elzenaar speelt de gewestelijke finale 2 mei te Hattem