Assen, 29 mei 2017 

 

Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg.

 

Voor te spelen moyenne in alle klassen geldt, hoogste moyenne van voorgaande competitie en PK's gespeeld binnen de OBV competities.

Voorwedstrijden worden gespeeld volgens het 2 punten systeem.

We spelen met interval (interval tabel op de site onder PK's)

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen:

Een speler met het hoogste aantal punten in de voorronden, gaat door naar de district finale, bij gelijk eindigen van de punten

telt dan het het hoogste gespeelde moyenne.

Na elke wedstrijd (voorwedstrijd, districtsfinale etc.) wordt het algemeen gemiddelde op-

nieuw berekend en vind een eventuele herziening naar boven plaats.

Voor alle klassen geldt dat de districkt finale gespeeld word met de 4 beste biljarters en wordt dan op een middag afgewerkt.

 

Een speler promoveert naar een hogere klasse (ingaande het volgende seizoen) indien hij in de voorwedstrijden of in de district finale

een gemiddelde heeft behaald dat hoger is dan de moyenne grens van die klasse.

Een speler krijgt een directe promotie als het gemiddelde in de voorwedstrijd 20% hoger is dan de moyenne grens van die klasse en

krijgt de kans om dan in hetzelfde seizoen nog aan de voorronde van de hogere klasse mee te doen. Hij/Zij mag dan niet meer uitkomen

in de district finale waaruit gepromoveert is.

Er worden geen degradanten en halve degradanten toegelaten tot het district kampioenschap, tenzij er een tekort is.

Bij de 3 banden PK wedstrijden geld een maximum van 60 beurten. 

 

Indien een speler bij een PK wedstrijd 1e of 2e dag wegblijft zonder geldige afmelding en later geen overtuigend aanvaardbaar bewijs kan aanleveren

voor het niet opkomen volgt: Uitsluiting van PK wedstrijden, in het lopende en het daarop volgend seizoen

Het Bestuur.

 

Opgaven voor de PK's moeten voor 1  juli bij A. Eerenstein binnen zijn.

pk.obv.ae@gmail.com

                 Wedstrijdleider PK’s   A. Eerenstein

 

 

 

Assen, mei 2016  Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg.

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen doorgevoerd, opzet blijft idem afspraken van 2014 en 2015. 

 

Voor te spelen moyenne in alle klassen geldt, hoogste moyenne van competitie en voorgaande PK's

gespeeld binnen OBV competities.  

 Artikel 9103

 Promotie / degradatie

 Promotie door behaalde resultaten

 1 a Een speler promoveert naar een hogere klasse, indien hij in de voorwedstrijden van een kampioenschap of competitie een algemeen gemiddelde heeft behaald,

 dat hoger is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens.

Bij de 3 Banden wedstrijden is het aantal beurten maximaal 60. 

Opgaven voor de PK's moeten voor 15  juli bij A. Eerenstein binnen zijn. pk.obv.ae@gmail.com

 

Wedstrijdleider PK's,

 
A. Eerenstein

 

 

 

Assen, mei 2015  Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg.

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen doorgevoerd, opzet blijft idem 2014. 

 

Voorwedstrijden worden gespeeld met het 2 punten systeem. We spelen weer met interval.

Een speler met het hoogste aantal punten gaat door naar het district. bij gelijk  eindigen telt het carambole percentage is die ook gelijk dan telt het gespeelde moy.

Bij deelname aan een klasse met 20 inschrijvingen of meer, wordt de districtsfinale gespeeld met 6 man i.p.v. 4.

Dit houd dan in dat de finale op twee middagen gespeeld gaat worden. 


N.B.  Er worden geen degradanten en halve degradanten toegelaten tot het district kampioenschap tenzij er tekort is.

 

 Wedstrijdleider,


W.Bakker

 

 

 

 

Assen, mei 2014   Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg. 

Voorwedstrijden worden bij de aangesloten verenigingen ondergebracht.

Helder en duidelijk is de afspraak gemaakt dat de  organiserende vereniging verantwoordelijk is voor het aanwezig zijn van tellers en schrijvers. De spelers wordt wel gevraagd of ze een schrijver of teller mee kunnen nemen.

Opgaven voor de PK's moeten voor 1 juli bij Willie Bakker binnen zijn.

We gaan komend seizoen een aantal wijzigingen bij het spelen van de PK's invoeren. Het gaat om de volgende punten:

Voorwedstrijden worden gespeeld met het 2 punten systeem. We spelen weer met interval

Een speler met het hoogste aantal punten gaat door naar het district. bij gelijk  eindigen telt het carambole percentage is die ook gelijk dan telt het gespeelde moy.

Bij deelname aan een klasse met 20 inschrijvingen of meer, wordt de districtsfinale gespeeld met 6 man i.p.v. 4.

Dit houd dan in dat de finale op twee middagen gespeeld gaat worden. 


N.B.  Er worden geen degradanten en halve degradanten toegelaten tot het district kampioenschap tenzij er tekort is.


Wedstrijdleider,


W.Bakker