Assen, 25 mei 2018 

 

    Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg en medegedeeld op de algemene ledenvergadering.

 

Voor te spelen moyenne in alle klassen geldt, hoogste moyenne van voorgaande competitie en PK's gespeeld binnen de OBV competities.

 

We starten in September met de PK’s en als eerste PK Libre 5e klas. Mogelijk dit jaar voor het laatst dat er een 5e klasse is.

 

Voorwedstrijden worden gespeeld volgens het 2 punten systeem.

 

We spelen met interval (interval tabel op de site onder PK's)

 

De indeling van de voorronden komen alleen op de Site onder PK’s men krijgt geen persoonlijk bericht. (informeer teamleden vroegtijdig die dit niet op een PC kunnen waarnemen)

 

 

Iedere PK speler is verplicht in overleg te gaan met de wedstrijdleider van de locatie waar gespeeld moet worden en zal dan zijn deelname melden en in overleg al dan niet een clubgenoot als arbiter mee te nemen. 

 

 

Een speler met het hoogste aantal punten in de voorronden, gaat door naar de district finale, bij gelijk eindigen van de punten telt dan het hoogste gespeelde moyenne.

 

Na elke wedstrijd (voorwedstrijd, districtsfinale etc.) wordt het algemeen gemiddelde op-

 

nieuw berekend en vind een eventuele herziening naar boven plaats.

 

Berekening als volgt: Bij district finale word het aanvang moyenne opgeteld bij gespeelde moyenne voorronde en gedeeld door 2. Bij gewest finale komt er het moyenne van het district finale bij en dan gedeeld door 3.

 

 

Voor alle klassen geldt dat de district finale gespeeld word met de 4 beste biljarters en wordt dan op een middag afgewerkt.

 

Promotie.

 

Een speler krijgt een promotie als het gemiddelde in de voorwedstrijd hoger is dan de moyenne grens van die klasse en krijgt dan de keuze om dan in hetzelfde seizoen nog aan de voorronde van de hogere klasse mee te doen,

 

of gaat uitkomen in de district finale waaruit gepromoveerd is, mits geplaats voor de district finale.               Er worden geen degradanten toegelaten tot de district finale, tenzij er een tekort is.

 

Degradatie.

 

Een speler degradeert naar een lagere klasse al het gespeelde moyenne beneden de ondergrens van die klasse is en ook het moyenne in de OBV competitie lager is als de onderkant van de gespeelde klasse.

 

-

Bij de 3 banden PK wedstrijden geld een maximum van 60 beurten. 

 

Indien een speler bij een PK wedstrijd 1e of 2e dag wegblijft zonder geldige afmelding en later geen overtuigend aanvaardbaar bewijs kan aanleveren voor het niet opkomen volgt:

 

Uitsluiting van PK wedstrijden, in het lopende en het daarop volgend seizoen

 

Opgaven voor de PK's moeten voor 1  juli 2018 bij A. Eerenstein binnen zijn.  pk.obv.ae@gmail.com

 

Wedstrijdleider PK’s   A. Eerenstein

 

 

Assen, 29 mei 2017 

Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg.

 

Voor te spelen moyenne in alle klassen geldt, hoogste moyenne van voorgaande competitie en PK's gespeeld binnen de OBV competities.

Voorwedstrijden worden gespeeld volgens het 2 punten systeem.

We spelen met interval (interval tabel op de site onder PK's)

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen:

Een speler met het hoogste aantal punten in de voorronden, gaat door naar de district finale, bij gelijk eindigen van de punten

telt dan het het hoogste gespeelde moyenne.

Na elke wedstrijd (voorwedstrijd, districtsfinale etc.) wordt het algemeen gemiddelde op-

nieuw berekend en vind een eventuele herziening naar boven plaats.

Voor alle klassen geldt dat de districkt finale gespeeld word met de 4 beste biljarters en wordt dan op een middag afgewerkt.

 

Een speler promoveert naar een hogere klasse (ingaande het volgende seizoen) indien hij in de voorwedstrijden of in de district finale

een gemiddelde heeft behaald dat hoger is dan de moyenne grens van die klasse.

Een speler krijgt een directe promotie als het gemiddelde in de voorwedstrijd 20% hoger is dan de moyenne grens van die klasse en

krijgt de kans om dan in hetzelfde seizoen nog aan de voorronde van de hogere klasse mee te doen. Hij/Zij mag dan niet meer uitkomen

in de district finale waaruit gepromoveert is.

Er worden geen degradanten en halve degradanten toegelaten tot het district kampioenschap, tenzij er een tekort is.

Bij de 3 banden PK wedstrijden geld een maximum van 60 beurten. 

 

Indien een speler bij een PK wedstrijd 1e of 2e dag wegblijft zonder geldige afmelding en later geen overtuigend aanvaardbaar bewijs kan aanleveren

voor het niet opkomen volgt: Uitsluiting van PK wedstrijden, in het lopende en het daarop volgend seizoen

Het Bestuur.

 

Opgaven voor de PK's moeten voor 1  juli 2017 bij A. Eerenstein binnen zijn.

pk.obv.ae@gmail.com

                 Wedstrijdleider PK’s   A. Eerenstein

 

Assen, mei 2016  Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg.

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen doorgevoerd, opzet blijft idem afspraken van 2014 en 2015. 

 

Voor te spelen moyenne in alle klassen geldt, hoogste moyenne van competitie en voorgaande PK's

gespeeld binnen OBV competities.  

 Artikel 9103

 Promotie / degradatie

 Promotie door behaalde resultaten

 1 a Een speler promoveert naar een hogere klasse, indien hij in de voorwedstrijden van een kampioenschap of competitie een algemeen gemiddelde heeft behaald,

 dat hoger is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens.

Bij de 3 Banden wedstrijden is het aantal beurten maximaal 60. 

Opgaven voor de PK's moeten voor 15 juli 2016 bij A. Eerenstein binnen zijn. pk.obv.ae@gmail.com

 

Wedstrijdleider PK's,

A. Eerenstein

 

Assen, mei 2015  Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg.

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen doorgevoerd, opzet blijft idem 2014. 

 

Voorwedstrijden worden gespeeld met het 2 punten systeem. We spelen weer met interval.

Een speler met het hoogste aantal punten gaat door naar het district. bij gelijk  eindigen telt het carambole percentage is die ook gelijk dan telt het gespeelde moy.

Bij deelname aan een klasse met 20 inschrijvingen of meer, wordt de districtsfinale gespeeld met 6 man i.p.v. 4.

Dit houd dan in dat de finale op twee middagen gespeeld gaat worden. 


N.B.  Er worden geen degradanten en halve degradanten toegelaten tot het district kampioenschap tenzij er tekort is.

Wedstrijdleider,

W.Bakker

 

Assen, mei 2014   Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg. 

Voorwedstrijden worden bij de aangesloten verenigingen ondergebracht.

Helder en duidelijk is de afspraak gemaakt dat de  organiserende vereniging verantwoordelijk is voor het aanwezig zijn van tellers en schrijvers. De spelers wordt wel gevraagd of ze een schrijver of teller mee kunnen nemen.

Opgaven voor de PK's moeten voor 1 juli bij Willie Bakker binnen zijn.

We gaan komend seizoen een aantal wijzigingen bij het spelen van de PK's invoeren. Het gaat om de volgende punten:

Voorwedstrijden worden gespeeld met het 2 punten systeem. We spelen weer met interval

Een speler met het hoogste aantal punten gaat door naar het district. bij gelijk  eindigen telt het carambole percentage is die ook gelijk dan telt het gespeelde moy.

Bij deelname aan een klasse met 20 inschrijvingen of meer, wordt de districtsfinale gespeeld met 6 man i.p.v. 4.

Dit houd dan in dat de finale op twee middagen gespeeld gaat worden. 


N.B.  Er worden geen degradanten en halve degradanten toegelaten tot het district kampioenschap tenzij er tekort is.

Wedstrijdleider,

W.Bakker