Senioren Biljart Vereniging SBV - Zuidlaren  organiseert het libre toernooi om:    
           
“ H e t   o p e n   k a m p i o e n s c h a p   v a n   Z u i d l a r e n ”      
           
De winnaar ontvangt de: “Mozaiek wisselbeker”.      
Moyenne van 0,5 tot 4.00        
Het toernooi wordt gespeeld in de Mozaiek, Ludige 13 te Zuidlaren
De 5 voorrondes worden gespeeld op  25 t/m 29 maart 2019. Max. 80 personen.    
Iedere deelnemer speelt 3 partijen. Er wordt gespeeld op 4 biljarts. Per biljart 4 personen.    
Elke speeldag gaan de zes best scorende deelnemers door naar de halve finale op    
woensdag 3 april en donderdag 4 april.        
Op alle speeldagen is de aanvang  om 13.00 uur. Deelnemers worden verzocht uiterlijk    
om 12.45 uur aanwezig te zijn. De zaal is open om 12.30 uur.      
           
De finale wordt gespeeld op zaterdag 6 april 2019. Aanvang 10 uur.      
           
Het inschrijfgeld bedraagt € 6 per persoon, op de speeldag te voldoen. (1 kop koffie    
wordt aangeboden).  Alle finalisten ontvangen een vleesprijs.      
Wij verzoeken u deze brief onder de aandacht van uw leden te brengen.      
           
Opgave deelnemers onder vermelding van;        
Naam;  
Telefoonnummer;  
Moyenne;  
Voorkeur speeldag;  
           
Opgave  tot uiterlijk 16 maart 2019  aan het secretariaat telefonisch of  per E-mail.      
           
Reinder de Bie  (secretaris)        
Tel.   0592-271940          
E-mail  r.debie44@outlook.com        
           
Het toernooi wordt gesponsord door:  "MOZAIEK" te Zuidlaren