Assen 29 mei 2017
 
Heren,
 
hedenmorgen hebben we weer ons jaarlijkse teamleidersoverleg gehad en
onderstaand het verslag hiervan.
 
Competitie.
Van alle verenigingen was een of meerdere personen aanwezig. Alleen
van Old Inn was er niemand.
Een belangrijk punt was de verandering van de competitie opzet die vorig
seizoen van start is gegaan. Afgeproken was dat wij daar nu over zouden
beslissenof we daar ook mee door zouden gaan. Na een langdurige discussie
en de daarbij behorende stemming, is met 11 tegen 6 stemmen besloten
om terug te gaan naar het oude systeem. Een andere optie die ook kans van
slagen zou kunnen hebben zal op het volgende overleg ter tafel komen en
in stemming worden gebracht. Voor de spelers een mooie gelegenheid
om van hun teamleider te vernemen wat dit inhoud en dat het dus volgend
jaar een breed gedragen besluit kan worden.
 
Tevens is beloten om de teams te laten bstaan uit 4 vaste spelers, waarvan
er altijd 2 moeten spelen en dan aangevuld kunnen worden met de rest van
de spelers van de vereniging. Dit kan tot gevolg hebben dat er niet meer met
3 man gespeeld hoeft te worden en er zellfs uitbreiding van het aantal teams
kan ontstaan.
 
Ook zal er aan alle teamleiders een nieuw wedstrijdformulier verzonden worden
dat voor komend seizoen gebruikt moet gaan worden. Waarom is bij de
teamleiders bekend.
 
Driebanden.
Voor 1 augustus gaarne de aanmeldingen voor het driebanden doorgeven.
Op de site komt de lijst met deelnemers die al bekend zijn en er zijn nog enkele
plekken vrij. Sta je er op en wilt toch niet meer meedoen, geef dit dan even door!!
 
Bekercompetitie.
Evenals vorig jaar alleen voor teams die mee willen doen (in principe max 32 teams)
en vol is vol.
 
Tot slot.
Nog even wat data omtrent inleveren van gegevens en verdere wetenswaardigheden.
 
Aanvang van het nieuwe seizoen is maandag 4 september.
Aantal teams per vereniging voor 15 juni doorgeven zodat eind juni het wedstrijdschema
op de site kan worden geplaatst.
Aanvangsttijden van de wedstrijden blijft zoals het was met uitzondering van Assen
(ABC en Brem) Daar gaat de tijd van 13.30 uur terug naar 13.00 uur.
Teamopstellingen (4 man) doorgeven voor 1 augustus + een lijst met alle spelers
van de vereniging. (komt ook op de site)
In verband met mijn terugkeer van de vakantie op dinsdag 12 september zullen er dus na
die datum pas uitslagen en standen op de site verschijnen,
 
U allen een prettige vakantie wensend,
 
Wim Jekel 
 
 
 
 
 
Assen 10 mei 2016
 
Heren,
heden morgen hebben we weer ons jaarlijkse teamleidersoverleg gehad en
onderstaand vind U een verslag over het gebeuren.
 
Competitie:
Helaas waren er 5 verenigingen niet aanwezig. Dit waren, BCB, DMC, BC 2000, de Haven
en Old Inn. (dit is een nieuwe vereniging uit Woldendorp die komend seizoen ook mee
gaat spelen in de competitie)
Eerste punt was de hoeveelheid teams die gaan spelen. Door 2 extra teams van de Badde
en het nieuwe team uit Woldendorp komen we nu op 41 teams.
Dat betekent 2 poules van 14 en 1 van 13 teams.
Tweede punt was de interesse om mee te spelen om de beker. Van de 14 aanwezige verenigingen
waren 7 voor en 7 tegen. Besloten is om de bekerstrijd in ere te houden, met dien verstande
dat er ook apart een team kan inschrijven. (van de neestemmers kan dus, als daar meerdere
teams spelen 1 team zeggen dat ze wel mee doen)
Het volgende punt was het alom bekende probleem van het insturen van de wedstrijdformulierent zeuur
Besloten is dat aan alle clubvertegenwoordigers het nieuwe formulier nogmaals toe stuur en dat
deze dan ook gebruikt gaan worden!!! ( ik stuur ze in augustus rond)
Het inzenden van de teamindelingen moet voor 1 augustus gebeuren.
 
Het grootste item was het veranderen van de competitie. Alle aanwezige verenigingen hebben een
voorstel ontvangen met de vraag om dit met de achterban te bespreken. Voor 1 juni moet ik daar de
uitslag van hebben. Degene die niet reageert gaat akkoord met de wijziging. Diegene die niet aanwezig
waren stuur ik dit voorstel per mail toe.
 
Hierna zijn de PK's aan de orde gekomen. Verslag hiervan door W. Bakker.
 
Tot slot heeft K. Siepel nog ledenlijsten per vereniging uitgedeeld met het verzoek dit goed te
bekijken of alles nog wel klopt met de huidige situatie. Zo niet, dan dit per mail te melden aan de
secretaris van de OBV, Ben Heller. Voor 1 Juli!!!!!
 
Tevens nog een verzoek om de leden die na de vorige jaarvergadering zijn komen te overlijden,
ook even door te geven aan Ben Heller.
 
Wim Jekel
 
 
 
  
Assen, mei 2015
 
Heren,
 
vanmorgen de vergadering gehouden van de teamleiders. Opkomst was
buiten verwachting, 28 man. Alle verenigingen waren vertegenwoordigd
op DCT na, maar dat wist ik.
Hierbij een opsomming van wat besproken is:
Competitie:
BCG gaat met een team minder spelen en dat houd in dat we komend
seizoen dus 2 poules van 13 en 1 van 12 teams hebben.
De naam van BCG krijgt de toevoeging 1977.
Wedstrijdschema 1e week juni op site.
Beker competitie:
Blijft zoals het was, dus met wedstrijd om 3e en 4e plaats.
Driebanden competitie:
Opgeven voor 1 september.
PK’s:
Doorgeven aan Willie wie voorwedstrijden wil organiseren en  op welke dagen.
Clubvertegenwoordigers hun e-mail adres naar Willie zenden.
Opgave PK deelname voor 1 juli naar Willie.
Op de vraag houden we de PK’s zoals afgelopen seizoen brak weer de discussie
los: 2 punten of Belgische telling.
Ik heb maar een stemming gehouden en de uitslag was 14-3 voor 2 punten systeem.
Eind van het verhaal is dus dat alles blijft zoals vorig seizoen.
Ook dikke discussie over het arbitreren. We doen het net zo als vorig seizoen,
alleen met meer gebruik van onze opgeleide arbiters.
Kersttournooi:
Opgave vanaf nu. Data zijn maandag 14 en donderdag 17 december voorwedstrijden en
maandag 21 december de finale.
Tot slot:
Klaas Siepel geeft uitleg over het declareren bij de voorwedstrijden en deelt de
nieuwe formulieren hiervoor uit.
Op onze bestuursvergadering van 24 augustus kunnen we nog wel even aandacht
schenken aan deze zaken,
 
Groetjes, Wim.
 

 

Assen 30 mei 2014

Competitie afspraken

Samenvatting van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het clubvertegenwoordigers overleg van 30 mei 2014

- Teamleiders regelen zelf verplaatsen van wedstrijden, wel andere datum aan mij door geven. Wedstrijden mogen niet

  na de laatste wedstrijddatum gespeeld worden. (voor de eerste en tweede helft van de competitie)- Het strafpunten systeem blijft in de huidige vorm gehandhaafd.
 Ook mogen wedstrijden alleen naar voren worden geplaatst.

- Alleen het juiste wedstrijdformulier gebruiken en per poule verzenden.(dus geen wedstrijden uit verschillende poules in het zelfde mailtje)

- Als proef spelen we het nieuwe seizoen de bekerwedstrijden om de meeste gewonnen partijen. Belgische systeem geldt alleen bij gelijk

  eindigen. Formulieren gewoon invullen zoals met de competitie, dan regel ik de uitslag. Volgend jaar wordt dan de definitieve beslissing

  genomen of we er mee doorgaan of niet. (besloten is om dit systeem te handhaven)

  Uit de vergadering kwam de suggestie om de bekerfinale anders te gaan spelen. Besloten is om het als volgt te gaan doen.

  Loting voor de twee halve finales, de verliezers spelen daarna om de 3e en 4e plaats, gevolgd door de finale. Omdat dit een wat

  langere tijd in beslag neemt (extra ronde) is tevens besloten om geen 100%, maar dan gewoon 75% te spelen.

- Opgave voor de driebandencompetitie voor 1 september. Maximaal aantal deelnemers 24. Spelers die de voorgaande jaren hebben

  meegedaan, hebben voorrang. Bij meerdere aanmeldingen komt dan een reserve lijst.

- Er is besloten om het aantal spelers per team met 1 te verhogen, dus 4 spelers en 5 reserves.